2020

2020-07-01 G kullen Uppdaterad / G litter Uppdat
2020-03-29 Valpar Födda V12 / Puppies Born V12

2019

2019-03-06 Kullar uppdaterade / Litter uppdat
2019-05-16 nya foton på valparna Födda V19 / New photon to puppies Born V19
2019-04-28 Väntade valpar / Expecting Puppies

2018

2018-11-05 In Memory Uppdat
2018-08-12 Kullar uppdaterade / Litter uppdat
2018-06-04 Valpar födda 10-04-2017 / Puppies born 2018-06-4

2017

2017-04-03 Planerade kullar  / Planned litters
2017-10-30 Tikar uppdade / Female updated
2017-10-25 Hanar uppdade / Male updated
2017-10-24
Tikar uppdade / Female updated
2017-10-21 Utställnings resultat / Showresults
2017-06-09 Valpar födda 10-04-2017 / Puppies born 10-04-2017

2017-04-07 In Memory Uppdat
2017-04-05
Planerade kullar  / Planned litters Uppda
2016
2016-05-25 Valpar födda 2015-10-18 / Puppies born 2016-05-25

 2015

2015-10-11 nya foton på valparna / New photon to puppies
2015-11-04 Valpar födda 2015-10-18 / Puppies born 2015-10-18
2015-08-04  In Memory Uppdat
2014

2014-11-15  In Memory Uppdat 
2014-11-04  Valpar födda 2014-10-18 / Puppies born 2014-10-18

2014-07-22  Ny tik / New female
2014-07-17  Srmester bilder 2014 /Holiday pictures 2014
2014-05-01  Planerade kulla 2014 / Planned litters 2014
2014-01-05  Planerade kullar
2014 / Planned litters 2014

2013

2013-10-12  Ny hane  / New  male 
2013-08-16
  Srmester bilder 2013 Holiday pictures 2013
2013-01-13  Planerade kullar
2013 / Planned litters 2013

2012

2012-12-21  Julhälsningar /  Christmas greetings 
2012-10-02  HD, ED resultat på /
HD, ED result
2012-10-02  Utställnings resultat / Showresults
2012-06-27  Valpar till salu /  Puppies for sale Uppdat 
2012-06-03  Valpar födda 2012-05-11 / Puppies born 2012-05-11
2012-02-12  Respons har flyttat till Djurfarmen / Respons
have moved
2012-01-30  Ny sida Melwin  / New side Melwin

2011

2011-12-23  Julhälsningar /  Christmas greetings  
2011-12-21  Julhälsningar /  Christmas greetings 
2011-09-24  Utställnings resultat / Showresults
2011-09-22  Ny länk / New link
2011-09-13  In Memory Uppdat 
2011-07-30  Ny foto  / New photon
2011-06-10 
Ny Hane & Tik / New female & male 
2011-06-06
  Utställnings resultat / Showresults
2011-05-08  Valpar efter Totte / Puppies for Totte
2011-04-07  Ny länk / New link
2011-03-28  Ny länk till kennel kanpeki/  New link  to kennel kanpeki
2011-03-04  In Memory Uppdat 
2011-02-19  Ny Tik / New female

  2010 

2010-12-26  Vinterbilder uppdaterat / Winter Pictures uppdat 
2010-12-20  Julhälsningar /  Christmas greetings 
2010-11-30  Väntade valpar / Expecting Puppies
2010-11-13  Ny Tik / New female
2010-10-30  HD,ED resultat på /
HD,ED results in Bernegårdens Quick Draw
2010-09-23  Ny hane  / New  male 
2010-09-09  Ny foto  / New photon
2010-09-06  Utställnings resultat / Showresults
2010-08-22  Ny Katt / New Cats 
2010-08-14  Utställnings resultat / Showresults
2010-08-01  Ny foto  / New photon
2010-07-31  Valpar väntas Uppdaterad /
Expecting Puppies Updated
2010-07-02  HD, ED resultat på /
HD, ED results in Madonnans Trans Am 
2010-06-05  Utställnings resultat / Showresults
2010-05-16  Utställnings resultat / Showresults
2010-05-15  Utställnings resultat / Showresults
2010-03-23  Ny foto sida /
New photo page
2010-02-24  Väntade valpar / Expecting Puppies uppddat
2010-02-20  Vinterbilder uppdaterat / Winter Pictures uppdat 
2010-01-31  Photo 1 uppdat
2010-01-30  Ny hane  / New  male 
2010-01-09  Ny Tik / New female
2010-01-02  Vinterbilder uppdaterat / Winter Pictures uppdat