Välkommen

Hej jag heter Vincent född den 14 Januari 2008 kl 23.22
Jag vägde 3275 och var 48 lång

Mitt dop i Baltak kyrka den 5 april 2008